Kontakt

Adresa: Kasárenská 250, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec

Telefon: 606 531 728

Sociální sítě

Všeobecné obchodní podmínky

  1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb v provozovně Kosmetické studio Renáta Markvartová a kupujícím poskytovaných služeb.

Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu( osobně, telefonicky, emailem, sms ) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem ( osobně, telefonicky, emailem, sms ).Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem, SMS, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření.

Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem, bude Vám účtováno 100% objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemám možnost obsadit místo jinou klientkou.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním, bude vaše ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření, v čase na který je objednán.

Dárkový poukaz

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost. Platnost poukazu je 1.rok.

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

*zákazník trpí kontraindikacemi, které se sdělují před každým ošetřením

*zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek

*zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy

*zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí,

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí též ve studiu. Ceny platí pro základní pracovní dobu od pondělí do pátku. Nejsem plátce DPH.

3. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2017.